(© arch.)

Znamy listę 622 uzdolnionych uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wysokość wsparcia to od 200 do 500 złotych miesięcznie.

- W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Wsparcie adresowane dla zdolnej młodzieży ze szkół zawodowych uruchamiamy po raz pierwszy, planujemy już kolejne nabory. Pieniądze trafią zarówno do uczniów techników jak i zasadniczych szkół zawodowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafi do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. Pomoc otrzyma 467 uczniów technikum oraz 155 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (47 stypendystów), Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku (35) oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie (33).


Wysokość stypendium - od 200 do 500 złotych miesięcznie - zależy od pozycji stypendysty na liście rankingowej i rodzaju szkoły. Warunkiem przyznania stypendium było między innymi uzyskanie przez ucznia średniej ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych na poziomie nie niższym niż 4,00. Stypendia przyznane są na okres 10 miesięcy. Najwyższy poziom stypendium to łącznie aż 5 tysięcy złotych (nieopodatkowane).


Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

To kolejne tego rodzaju wsparcie samorządu województwa dla uzdolnionych uczniów z regionu. Wcześniej Urząd Marszałkowski rozdysponował stypendia wśród 1,5 tysiąca uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Przyznał też stypendia 73 uczniom liceów i techników, których zgłosiły starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu.


Lista stypendystów z Włocławka, powiatu włocławskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego, świeckiego, brodnickiego, nakielskiego, golubsko-dobrzyńskiego, tucholski, wąbrzeskiego, żnińskiego, chełmińskiego.


Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie, 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Włocławek
Jakub Kobus Branżowa Szkoła I Stopnia START we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Katarzyna Angelika Szkołuda Branżowa Szkoła I Stopnia START we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Kamil Damian Uzdowski Branżowa Szkoła I Stopnia START we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Wiktoria Chełminiak Branżowa Szkoła I Stopnia START we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Oliwia Wiktoria Głowacka Branżowa Szkoła I Stopnia START we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Weronika Górzycka Branżowa Szkoła I Stopnia START we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Bartosz Paweł Gawrysiak Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku technikum
Justyna Błaszczyk Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku technikum
Paulina Pawłowska Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku technikum
Patrycja Alicja Lis Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Kinga Bolewska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Oskar Matusiak Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Karolina Pakulska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Klaudia Parecka Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Paulina Ewa Stasiak Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Oliwia Trojanowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Katarzyna Uzarska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Żaneta Weronika Andrzejewska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Katarzyna Baraniak Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Aleksandra Luiza Centkowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Oliwia Wiktoria Chęcińska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Izabela Grączewska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Anna Aleksandra Jędrzejewska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Daria Kacprzak Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Weronika Kalinowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Małgorzata Kmieć Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Kinga Kotwas Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Paulina Krzemińska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Agnieszka Agata Lewandowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Magdalena Lewandowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Natalia Mularska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Aleksandra Oliwia Nowacka Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Emilia Karolina Raczkowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Wiktoria Natalia Rakowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Mikołaj Maciej Ryniecki Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Daria Anna Stefanowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Anita Sznajder Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Arkadiusz Wiśniewski Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Aleksandra Anna Żurek Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku technikum
Jacek Lewandowski Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Kacper Ogrodowicz Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Szymon Szatkowski Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Patrycja Magdalena Lisiecka Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku
zasadnicza szkoła zawodowa
Natalia Witkowska Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Paulina Jóźwińska Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku technikum
Patryk Piotr Borecki Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku technikum
Przemysław Marek Florczak Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku technikum
Maciej Sawko Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku technikum
Klaudia Wyczałkowska Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku technikum
Michał Jan Kaczmarek Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Piotr Marciniak Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Dawid Chorzalski Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Arkadiusz Kajak Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Robert Kikosicki Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Paweł Andrzej Krieger Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Alan Mazurek Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Krzysztof Pacholski Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Rafał Rożek Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Aleksandra Maria Słomczewska Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Weronika Zając Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku technikum
Mateusz Filipiak Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Adrian Andrzej Puchalski Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Barbara Sołtysińska Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Michał Szmajdziak Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Jakub Igor Osiński Zespół Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Konrad Michałowski Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku technikum
Damian Lewandowski Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku technikum
Wiktoria Paluszkiewicz Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku technikum
Krzysztof Radosław Chabasiński Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku
zasadnicza szkoła zawodowa
Dominik Dykiert Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Marek Grzegórski Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Patryk Jabłoński Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Konrad Jarmórz Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Damian Markiewicz Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Patryk Możdżeń Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Kamil Strulak Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Arkadiusz Strupczewski Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Kornel Zasada Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku zasadnicza szkoła zawodowa
Kamil Jankowski Zespół Szkół Technicznych we Włocławku technikum
Patryk Dawid Konopski Zespół Szkół Technicznych we Włocławku technikum


Powiat Włocławski
Radosław Hołtyn Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu, zasadnicza szkoła zawodowa
Adrian Jóźwiak Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu, zasadnicza szkoła zawodowa
Jakub Sierakowski Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa
Małgorzata Kamińska Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa
Małgorzata Weronika Konarska Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa
Paulina Mikołajczyk Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa
Adam Pietrzko Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa
Natalia Proszkiewicz Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa
Weronika Stańczak Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa
Marlena Wasielewska Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu zasadnicza szkoła zawodowa

Powiat Aleksandrowski
Klaudia Kościuk Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim technikum
Adrian Łęga Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim technikum
Samanta Pinińska Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim technikum
Agnieszka Maria Zawół Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim technikum

Powiat Lipnowski
Marcin Miler Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem technikum
Natalia Jobczyńska Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie technikum
Monika Celmer Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie technikum
Weronika Kubacka Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie technikum
Martyna Daria Tomczak Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie technikum
Miłosz Wierzchowski Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie technikum
Agnieszka Witkowska Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie technikum
Agnieszka Katarzyna Ostrowska Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie zasadnicza szkoła zawodowa

Powiat Radziejowski
Michał Erwiński Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie technikum
Karolina Klaudia Kowalska Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie technikum
Weronika Ornat Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie technikum
Jarosław Wrzesiński Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie technikum
Cyprian Dobrzycki Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce technikum
Justyna Waszak Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce technikum
Patrycja Chłodzińska Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce technikum
Aleksandra Ludwiczak Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce technikum

Powiat Rypiński
Dawid Bachoń Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Jakub Zdzisław Chamski Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Mateusz Dąbrowski Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Michał Zieliński Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Maciej Becmer Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Patrycja Weronika Bruzdowska Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Kinga Foss Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Maciej Jankowski Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Dominik Markowski Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Mateusz Podlaski Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Monika Raciborska Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Patrycja Staszewska Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Bartosz Sugalski Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej technikum
Weronika Wojtkowska Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej zasadnicza szkoła
zawodowa
Kamil Lamparski Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej zasadnicza szkoła zawodowa
Karol Bytner Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Kamil Foss Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Agnieszka Michalska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Marcin Przeczewski Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Julia Wysocka Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Anna Żuchowska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Natalia Dędza Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Patrycja Raczkowska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Aleksandra Rutkowska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Daria Bielicka Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Monika Bogińczuk Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Karolina Chmielewska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Marta Foss Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Przemysław Niewiadomski Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Paulina Nowatkowska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Martyna Pawłowska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Sandra Maria Pepel Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Aleksandra Pesta Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Dominika Stawicka Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Magdalena Dagmara Sulecka Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Arkadiusz Sumiński Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Patrycja Waliszewska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Aneta Wiśniewska Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum
Marta Woźniak Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie technikum

Powiat Żniński
Natalia Magdalena Błażak Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie technikum
Kinga Justyna Piwecka Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie technikum
Sebastian Gralik Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie technikum
Patryk Adam Janus Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie technikum
Jakub Jankowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie technikum
Kamil Piotr Mróz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zasadnicza
szkoła zawodowa
Justyna Zofia Pawlak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zasadnicza szkoła zawodowa
Wojciech Bartłomiej Wozdyk Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zasadnicza
szkoła zawodowa
Natalia Maria Kilińska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie
zasadnicza szkoła zawodowa
Agata Puzio Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie zasadnicza szkoła zawodowa


Powiat Brodnicki
Bartłomiej Lewicki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Dominika Badaczewska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Małgorzata Bartkowska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Grzegorz Biniecki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Magdalena Brzezińska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Marcelina Bujanowska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Justyna Chadała Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Adam Cieszyński Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Dagmara Anna Dobies Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Karolina Domażalska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Monika Gęborys Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Daniel Hebda Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Monika Katarzyna Januczek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Dominik Jarzembski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Mateusz Jastrzębski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Barbara Kotewicz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Anna Krajnik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Damian Kacper Kreński Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Natalia Magdalena Kwiecień Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Paweł Leśniewski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Bartosz Leśniewski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Katarzyna Lewandowska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Patrycja Małgorzata Lubczyńska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Martyna Ławicka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Weronika Łukowska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Mateusz Makowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Marcin Malinowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Mateusz Jan Manerowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Tomasz Mikołajczyk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Rafał Mikulicz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Julita Nasiłowska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Natalia Julia Olejnik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Szymon Ostrowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Joanna Paulina Rudnik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Dominik Skowroński Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Klaudia Sochacka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Patrycja Świtanowska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Adam Tęgowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Sławomir Tomella Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Jakub Trendowicz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Joanna Wasik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Filip Kacper Wiśniewski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Dariusz Witkowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Klaudia Małgorzata Wójcik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Mateusz Wulczyński Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Dominik Zapałowski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy technikum
Aleksandra Choińska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy zasadnicza szkoła zawodowa

Powiat Chełmiński
Dominika Wiatrowska Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Melisa Szulerecka Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Aleksandra Brzdęk Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Natalia Góra Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Mikołaj Konstanty Majka Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Marcin Pieńczewski Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Daria Patrycja Skrzyszewska Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Mateusz Szrubka Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Anna Michalina Wandowska Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Wiktoria Paulina Wieczorkowska Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie technikum
Patryk Pliszczyński Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Joanna Maria Raniszewska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Patryk Krystian Tajs Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Natalia Anna Adamska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Miłosz Marek Grabowski Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Agata Maria Kasicz Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Marta Teresa Kocieniewska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Artur Kulwicki Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Jagoda Maria Kusior Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Dominik Kwiatkowski Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Weronika Patrycja Michalczyk Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Andżelika Miraszewska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Klaudia Anita Ostrowska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Sylwia Mirosława Pusz Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Wiktoria Szydłowska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Julia Trzcińska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Natalia Urbańska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Sandra Anna Wardulińska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Antonina Lidia Wawerek Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Andżelika Anna Żuraw Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie technikum
Karolina Katarzyna Wilczewska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Marcin Ludwik Daniszewski Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza
szkoła zawodowa
Klaudia Jasińska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Andżelika Kościńska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Mateusz Artur Małek Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Alina Anna Nalazek Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Paulina Orłowska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Klaudia Agnieszka Piątkowska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Szymon Kacper Schmidt Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Katarzyna Magdalena Stenka Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Paulina Julia Szymańska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Joanna Urtnowska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa
Agnieszka Wyrębska Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie zasadnicza szkoła zawodowa


Powiat nakielski
Małgorzata Nowak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chrobczaka w Szubinie technikum
Krzysztof Siatka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chrobczaka w Szubinie technikum
Julia Urszula Grygierzec Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chrobczaka w Szubinie
zasadnicza szkoła zawodowa


Powiat świecki
Paweł Czubkowski Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu technikum
Kamila Sandra Kilińska Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu technikum
Zuzanna Edyta Koszucka Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu technikum
Hubert Franciszek Maćkowski Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu technikum
Paulina Nawrocka Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu technikum
Karolina Zakrzewska Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu technikum
Natan Dawid Dobrzeniewski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem technikum
Patryk Kirszenstein Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem technikum
Kacper Śliwa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem technikum
Remigiusz Bartosz Leppek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem technikum
Michał Karol Matwij Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Monika Mordyl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Karol Bieliński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Teresa Brandenburger Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Sebastian Garczewski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Marcel Kuras Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Tomasz Lipowiec Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Małgorzata Łabus Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Dawid Miklasz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Damian Robert Milkowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Michał Krzysztof Saderski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Paweł Jerzy Słomski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Dorota Stucka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Maciej Śliwiński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Kacper Zalewski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu technikum
Michał Dambek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Karol Kujawski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Patrycja Ewa Gibas Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Klaudia Łepek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu
Nicol Malinowska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Katarzyna Chwarszczyńska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Aleksandra Sylwia Czubek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Natalia Katarzyna Garbat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Klaudia Isbaner Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa
Dagmara Katarzyna Mela Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu zasadnicza szkoła zawodowa


Powiat Tucholski

Martyna Gerbatowska Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Klaudia Katarzyna Rytlewska Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Gracjan Jurkiewicz Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Ewelina Barbara Karwasz Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Weronika Kiełpińska Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Magdalena Reszka Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Dominika Ewa Robaczewska Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Wiktoria Marta Rytlewska Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Julia Siekierska Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi technikum
Partycja Magdalena Szulc Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi zasadnicza szkoła zawodowa
Dawid Drejarz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Jakub Rompalski Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Karolina Anna Berendt Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Wiktor Henryk Drzycimski Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Kamil Andrzej Jaruszewski Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Weronika Reszczyńska Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Bartłomiej Wolszleger Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Marta Anna Żmich Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi technikum
Łukasz Adrian Szulc Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi zasadnicza szkoła zawodowa


Powiat Wąbrzeski
Patrycja Lisowska Zespół Szkół we Wroniu Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych technikum
Mateusz Zbigniew Szczech Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie technikum
Wiktoria Leokadia Rekeć Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie zasadnicza szkoła zawodowa
Patrycja Cisło Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie zasadnicza szkoła zawodowa
Marek Warchulski Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie zasadnicza szkoła zawodowa

Powiat Golubsko-Dobrzyński
Weronika Malinowska Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu technikum
Aleksandra Pokora Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim technikum
Ilona Dec Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim technikum
Dominik Krzysztof Kula Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim technikum
Weronika Barbara Olszewska Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim technikum
Paulina Przyziółkowska Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim technikum
Piotr Szlęk Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim technikum
Piotr Pawlewicz Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim zasadnicza szkoła zawodowa


Info z Polski - przegląd najciekawszych informacji z kraju [01.02.2018]


Wiadomości

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Więcej na temat: