Dodaj zdjęcie profilowe

avatarAleksandra

Brodnica

Firma transportowa korzystająca z podwykonawców a dodatkowe ubezpieczenie

2015-11-30 08:59:26

OC Przewoźnika Rynek ubezpieczeniowy oferuje przewoźnikom ubezpieczenie OCP, które w większym lub mniejszym stopniu pozwala na przeniesienie na zakłady ubezpieczeń skutków ponoszonej przez nich odpowiedzialności. Warto jednak wiedzieć, że zakłady ubezpieczeń ponoszą odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności cywilnej przewoźników, co wyraźnie ogranicza zakres ochrony interesów nadawców wyłącznie do zdarzeń, za które przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność prawną. W przypadku umownego ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej, co jest charakterystyczne dla polis OCP, interes nadawców jest chroniony jeszcze w mniejszym stopniu. Dlatego też nadawcy powinni wiedzieć jaki jest zakres prawnej odpowiedzialności przewoźników i w jakim stopniu ta odpowiedzialność jest ubezpieczona. W ramach ubezpieczeń OCP, większość zakładów ubezpieczeń udziela ochrony za przewozy wykonywane przez podwykonawców. Zlecanie przewozów podwykonawcom wiąże się jednak z dość dużym zagrożeniem nie pokrywania szkód z polis OCP posiadanych przez przewoźników. czyt: http://www.info.clicktrans.pl/firma-transportowa-korzystajaca-z-podwykonawcow-a-dodatkowe-ubezpieczenie/ |

Jesteś na profilu Aleksandra - stronie mieszkańca miasta Brodnica. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj