Oto najzdolniejsi uczniowie szkół średnich, stypendyści premiera z naszego regionu [zdjęcia, nazwiska]

Justyna Wojciechowska-Narloch
Justyna Wojciechowska-Narloch
W gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli: Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, Adrian Mól, wiceprezydent Torunia oraz Maria Mazurkiewicz, wicekurator oświaty
W gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli: Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, Adrian Mól, wiceprezydent Torunia oraz Maria Mazurkiewicz, wicekurator oświaty Grzegorz Olkowski
89 młodych ludzi z Torunia, Grudziądza, Golubia-Dobrzynia, Chełmna, Brodnicy, Jabłonowa Pomorskiego i okolic odebrało stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dostali je wyróżniający się uczniowie szkół średnich.

Zobacz wideo: Wystraszony łoś wbiega na trasę S5 pod Bydgoszczą

Uroczystość wręczenia elitarnych stypendiów dla uczniów z Torunia, a także Grudziądza, Golubia-Dobrzynia, Chełmna, Brodnicy, Jabłonowa Pomorskiego i okolic odbyła się w Szkole Podstawowej nr 14 im. Błękitnej Armii przy ul. Hallera w Toruniu.

Co to za stypendia?

Takie wsparcie może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Dostaje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach: I rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia i II rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów z okręgu toruńskiego:

 • Martyna Badziąg, Technikum w Łasinie
 • Agata Badźmirowska, Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny, Golub-Dobrzyń
 • Martyna Banach, Technikum nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 • Martyna Białkowska, Technikum im. Zesłańców Sybiru w Brodnicy
 • Jakub Biziorek, Toruńskie Technikum Informatyczne
 • Piotr Błachnio, Liceum Ogólnokształcące w Łasinie
 • Maja Bruzdewicz, Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
 • Julia Bulczyńska, Technikum nr 3 w Toruniu
 • Mikołaj Cichocki, Technikum nr 5 w Toruniu
 • Agata Magdalena Czaster, Technikum nr 9 w Toruniu
 • Maria Czyszek, Technikum nr 4 w Toruniu
 • Agnieszka Halina Dąbkowska, Społeczne Ogólnokształcące Liceum Językowe GEM w Toruniu
 • Alicja Dykowska, Technikum nr 8 w Toruniu
 • Patrycja Dynas, IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu
 • Weronika Dziub, Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Działdowskiego w Wąbrzeźnie
 • Adam Józef Falenta, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Toruniu
 • Agata Groch, Technikum nr 2 w Grudziądzu
 • Igor Grzeszczak, Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium Culmense, Chełmno
 • Julia Heydrich, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Amelia Iwańska, Technikum w Gronowie
 • Joanna Jabczyńska, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie
 • Iga Jakubowska, Technikum TEB Edukacja w Grudziądzu
 • Oliwia Jarocka, Technikum w zawodzi technik reklamy, Chełmno
 • Marcin Kacprzyk, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu
 • Oliwia Kamińska, Technikum TEB Edukacja w Grudziądzu
 • Yevhenia Kartavtseva, Technikum nr 13 w Toruniu
 • Marta Kazaniecka, II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu
 • Gracjan Klawikowski, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Grudziądzu
 • Oliwia Kordella, Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim
 • Michał Kornalski, VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu
 • Artur Krystian Kowalewski, Technikum nr 1 im. M. Kopernika Ekonomisty w Grudziądzu
 • Aleksandra Kowalska, Technikum nr 9 w Toruniu
 • Wiktor Kukuła, IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu
 • Sandra Kurkiewicz, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Grudziądzu
 • Aleksandra Kuźmińska, Technikum im. M. Kopernika w Czernikowie
 • Mateusz Lewandowski, Technikum nr 5 w Toruniu
 • Wiktoria Libera, III Liceum Ogólnokształcące im. S. B. Lindego w Toruniu
 • Łukasz Lis, V Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu
 • Hanna Luks, X Liceum Ogólnokształcące im. prof.. Stefana Banacha w Toruiniu
 • Julia Łowicka, Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dobrzejewice
 • Zofia Makowska, V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu
 • Miłosz Michalski, Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu
 • Kinga Michałek, Technikum nr 5, Grudziądz
 • Paweł Milaszewski, Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie
 • Martyna Miraszewska, Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie
 • Natalia Moga, Technikum nr 1 im. M. Kopernika Ekonomisty w Grudziądzu
 • Jakub Neumann, Technikum nr 6 w Grudziądzu
 • Alicja Pawelska, IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu
 • Adam Pawłowski, III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
 • Julia Piechna, Liceum Sztuk Plastycznych im.J.Czapskiego w Grudziądzu
 • Oskar Pietrzykowski, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz
 • Zuzanna Pomastowska, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu
 • Tobiasz Popowski, Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 • Maciej Przewięźlikowski, Technikum Menedżerskie w Toruniu
 • Paweł Raduński, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu
 • Wiktoria Wirginia Radusiewicz, Technikum w Chełmży
 • Marek Rauchfleisz, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 • Sebastian Rejewski, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim
 • Gabriela Rewer, Technikum w w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 • Agnieszka Roczyńska, Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim
 • Aleksandra Rosińska, VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 • Aleksandra Roskowska, Technikum im. Zesłańców Sybiru w Brodnicy
 • Alicja Sądej, VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
 • Maja Sądowska, Technikum nr 5, Grudziądz
 • Patrycja Seehaber, Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie
 • Ewelina Sokół, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu
 • Wiktoria Sołowiej, Technikum Menedżerskie w Toruniu
 • Oliwia Stachurska, XIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
 • Martyna Stankiewicz, Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim
 • Paulina Stefańska, Technikum nr 13 w Toruniu
 • Joanna Strzępek, Zespół Szkół w Unisławiu, Liceum Ogólnokształcące w Unisławiu
 • Matylda Szewczak, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu
 • Kinga Szmania, Technikum nr 8 w Toruniu
 • Karol Sztandarski, I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
 • Paweł Szwedowski, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie
 • Bartosz Telus, Technikum nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 • Zuzanna Tomella, Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dorzyniu
 • Oliwia Urocka, Technikum w zawodzi technik reklamy, Chełmno
 • Julita Walczak, Liceum Sztuk Plastycznych im.J.Czapskiego w Grudziądzu
 • Martina Wiśniewska, Liceum Ogólmokształcace im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży
 • Oskar Wiśniewski, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu
 • Szymon Wiśniewski, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie
 • Magdalena Włodarska, Technikum im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim
 • Grzegorz Wysakowski, Technikum nr 6 w Grudziądzu
 • Dawid Zaremba, Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie
 • Michał Zieliński, Technikum w Chełmży
 • Grzegorz Zydor, Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu
 • Dariusz Żal, Toruńskie Technikum Informatyczne

W gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli: Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, Adrian Mól, wiceprezydent Torunia oraz Maria Mazurkiewicz, wicekurator oświaty

Zdjęcia z gali wręczenia stypendiów premiera zobacz w naszej galerii:

W gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli: Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, Adrian Mól, wiceprezydent Torunia oraz Maria Mazurkiewicz, wicekurator oświaty

Oto najzdolniejsi uczniowie szkół średnich, stypendyści prem...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Oto najzdolniejsi uczniowie szkół średnich, stypendyści premiera z naszego regionu [zdjęcia, nazwiska] - Grudziądz Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na brodnica.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie