Ponad 6 tysięcy dzików do odstrzału w województwie kujawsko-pomorskim [lista obwodów łowieckich]

Agata Wodzień
Agata Wodzień
pixabay.com/MikeWildadventure
Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają za zadanie odstrzelić do 10 grudnia 2020 roku 6 164 żyjących na wolności dzików. Ich populacja ma być zredukowana na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby - afrykańskiego pomoru świń. Na początku czerwca na terenie Polski pojawiło się nowe ognisko ASF.

Na początku czerwca Główny Inspektorat Weterynarii przekazał informację o potwierdzeniu 3. w tym roku ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce w 2020 roku. W gospodarstwie położonym w gminie Włodawa, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim (pół kilometra od granicy z Białorusią) utrzymywano 70 świń. Z komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii wynika, że na terenie gospodarstwa prowadzono hodowlę świń ras rzadkich (rasa Mangalica), utrzymywanych w systemie otwartym.

To Cię może też zainteresować

Poprzednie ognisko stwierdzono u świń 5 kwietnia w województwie wielkopolskim, pierwsze w 2020 roku w województwie lubuskim 20 marca. Od początku roku mamy już 2595 przypadków zarażonych ASF dzików.

Odstrzał sanitarny dzików w woj. kujawsko-pomorskim

Obok bioasekuracji, redukcja populacji dzików, jako zwierząt, które mają być odpowiedzialne za roznoszenie ASF, jest podstawowym sposobem walki z chorobą w Polsce. Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich naszego regionu, określa załącznik do rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3 czerwca 2020. Przykładowo w powiecie aleksandrowskim „Wiarus” Ciechocinek ma przeprowadzić odstrzał sanitarny 21 dzików, w powiecie brodnickim MSZ Warszawa - 74 dziki, w pow. bydgoskim KŁ "Dąbrowa" - 14 dzików, w powiecie golubsko-dobrzyńskim Grzywacz Kowalewo-Pomorskie - 4 dziki, w powiecie mogileńskim KŁ "Racjonalnego Łowiectwa" 101 dzików, w powiecie świeckim KŁ "Bażant" - 19 dzików.

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich otrzymują również nakaz niezwłocznego zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Łącznie do odstrzelenia wskazano ponad 6,1 tys. dzików. "Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego bądź utylizacji", czytamy w rozporządzeniu.

To Cię może też zainteresować

Gdyby pojawiły się "trudności z wykonaniem odstrzału sanitarnego", myśliwi mają niezwłocznie zgłaszać to powiatowemu lekarzowi weterynarii "celem uruchomienia doraźnych zgrupowań zadaniowych sformowanych z policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, z zamiarem ich użycia do odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) na określonych obszarach".

Po numerze porządkowym, nazwa powiatu, nr obwodu łowieckiego, przynależność organizacyjna obwodu łowieckiego ZO PZŁ/RDLP, nazwa zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego

Powiat aleksandrowski

1 aleksandrowski 182 PZŁ Wł Nr 2 „Zdrój” Ciechocinek 32
2 aleksandrowski 183 PZŁ Wł Nr 1 „Łoś” Aleksandrów Kujawski 17
3 aleksandrowski 199 PZŁ Wł Nr 255 „Wiarus” Ciechocinek 21
4 aleksandrowski 200 PZŁ Wł Nr 1 „Łoś” Aleksandrów Kujawski 19
5 aleksandrowski 218 PZŁ Wł Nr 3 „Bażant” Bądkowo 4
6 aleksandrowski 219 PZŁ Wł Nr 248 „Sokół” Bydgoszcz 11

Powiat brodnicki

7 brodnicki 36 PZŁ To Darz Bór Jabłonowo Pomorskie 25
8 brodnicki 58 PZŁ To WKŁ 247 Jarząbek Brodnica 20
9 brodnicki 59 PZŁ To WKŁ 235 OSA Toruń 35
10 brodnicki 60 PZŁ To Łabędź Brodnica 26
11 brodnicki 61 PZŁ To MSZ Warszawa 74
12 brodnicki 62 PZŁ To Rogacz Brodnica 40
13 brodnicki 63 PZŁ To Bażant Nieżywięć 15
14 brodnicki 76 PZŁ To Ryś Górzno 18
15 brodnicki 77 PZŁ To Szarak Brodnica 28
16 brodnicki 78 RDLP OHZ ZG PZŁ Rypin 4
17 brodnicki 79 RDLP OHZ LP Mszano 39
18 brodnicki 91 PZŁ To Klub Myśliwski Dziennikarzy Warszawa 22
19 brodnicki 92 PZŁ To Sokół Świedziebnia 29
20 brodnicki 93 RDLP OHZ ZG PZŁ Rypin 18

Powiat bydgoski

21 bydgoski 72 RDLP OHZ LP Różanna 39
22 bydgoski 73 PZŁ By KŁ "Motyl" 20
23 bydgoski 87 PZŁ By KŁ "Rolnik" 21
24 bydgoski 88 PZŁ By KŁ "Głusza" 32
25 bydgoski 101 PZŁ By KŁ "Hubertus" 11
26 bydgoski 102 PZŁ By KŁ "Wiarus" 27
27 bydgoski 103 PZŁ By KŁ "Partyzant" 16
28 bydgoski 104 PZŁ By KŁ "Sokół" 23
29 bydgoski 105 PZŁ By KŁ "Hubertus" 30
30 bydgoski 106 PZŁ By KŁ "Żuraw" 50
31 bydgoski 117 PZŁ By KŁ "Dąbrowa" 14
32 bydgoski 118 PZŁ By KŁ "Słonka" 28
33 bydgoski 119 PZŁ By KŁ "Hubertus" 13
34 bydgoski 120 PZŁ By KŁ "Wrzos" 24
35 bydgoski 121 PZŁ By KŁ "Darz Bór" 29
36 bydgoski 122 PZŁ By KŁ "Łoś" 26
37 bydgoski 140 PZŁ By KŁ "Ostromecko Zdrój" 55
38 bydgoski 141 PZŁ By KŁ "Rybołów" 11
39 bydgoski 142 PZŁ By KŁ "Leśnik" 3
40 bydgoski 151 PZŁ By KŁ "Fala" 12
41 bydgoski 152 PZŁ By KŁ "Miś" 21
42 bydgoski 153 PZŁ By KŁ "Rybołów" 10
43 bydgoski 154 PZŁ By KŁ "Wydra" 17
44 bydgoski 169 PZŁ By KŁ "Sokół" 17
45 bydgoski 170 PZŁ By KŁ "Darz Bór" 9
46 chełmiński 51 PZŁ To Orzeł Chełmno 49
47 chełmiński 67 PZŁ To Orzeł Chełmno 24
48 chełmiński 68 PZŁ To Hubert Chełmno 17
49 chełmiński 83 PZŁ To WKŁ 227 Bażant Chełmno 3
50 chełmiński 84 PZŁ To Hubert Chełmno 4
51 chełmiński 85 PZŁ To Chełmińskie Chełmno 15
52 chełmiński 86 PZŁ To Chełmińskie Chełmno 57
53 chełmiński 100 PZŁ To Bażant Unisław 21

Powiat golubsko-dobrzyński

54 golubsko-dobrzyński 96 PZŁ To Bór Warszawa 33
55 golubsko-dobrzyński 111 PZŁ To Szarak Golub-Dobrzyń 23
56 golubsko-dobrzyński 112 PZŁ To Grzywacz Kowalewo-Pomorskie 4
57 golubsko-dobrzyński 113 PZŁ To Knieja Toruń 1
58 golubsko-dobrzyński 131 RDLP OHZ ZG PZŁ Sokołowo 4
59 golubsko-dobrzyński 132 PZŁ To Gawra Warszawa 19
60 golubsko-dobrzyński 133 PZŁ To Daniel Leśno 36
61 golubsko-dobrzyński 147 PZŁ To WKŁ 236 Żbik Toruń 10
62 golubsko-dobrzyński 148 PZŁ To Daniel Leśno 19

Powiat grudziądzki

63 grudziądzki 13 PZŁ To Sokół Dąbrówka Królewska 6
64 grudziądzki 14 PZŁ To Czajka Łasin 19
65 grudziądzki 15 PZŁ To Leśnik Jamy 46
66 grudziądzki 23 PZŁ To Ponowa Lisnowo 17
67 grudziądzki 24 PZŁ To Dolina Osy Rogóźno Zamek 64
68 grudziądzki 25 PZŁ To Bażant Grudziądz 50
69 grudziądzki 37 PZŁ To WKŁ 239 Sokół Grudziądz 9
70 grudziądzki 38 PZŁ To Sokół Dąbrówka Królewska 48
71 grudziądzki 49 PZŁ To WKŁ 220 Daniel Grudziądz 30
72 grudziądzki 50 PZŁ To im. Wojskiego Grudziądz 62

Powiat inowrocławski

73 inowrocławski 167 PZŁ By KŁ "Diana" 28
74 inowrocławski 168 PZŁ By KŁ "Piast" 20
75 inowrocławski 184 PZŁ By KŁ "Lis" 8
76 inowrocławski 185 PZŁ By KŁ "Cyranka" 12
77 inowrocławski 187 PZŁ By KŁ "Dzik" 11
78 inowrocławski 188 PZŁ By KŁ "Szarak" 10
79 inowrocławski 201 PZŁ By KŁ "Bażant" 9
80 inowrocławski 202 PZŁ By KŁ "Kujawskie" 62
81 inowrocławski 203 PZŁ By KŁ "Sokół" 2
82 inowrocławski 204 PZŁ By KŁ "Kujawskie" 4
83 inowrocławski 205 PZŁ By KŁ "Nadnoteckie" 3
84 inowrocławski 220 PZŁ By KŁ "Samura" 24
85 inowrocławski 221 RDLP OHZ ZG PZŁ Rożniaty 14
86 inowrocławski 222 PZŁ By KŁ "Diana" 8
87 inowrocławski 239 RDLP OHZ ZG PZŁ Rożniaty 14
88 inowrocławski 240 PZŁ By KŁ "Kormoran" 35
89 inowrocławski 241 PZŁ By KŁ "Piast" 1
90 inowrocławski 252 PZŁ By KŁ "Nadgoplańskie" 15

Powiat lipnowski

91 lipnowski 146 PZŁ Wł „Ryś” Warszawa 12
92 lipnowski 159 PZŁ Wł Nr 12 „Sokół” Skępe 9
93 lipnowski 160 PZŁ Wł Nr 11 „Ponowa” Chrostkowo 14
94 lipnowski 161 PZŁ Wł Nr 144 „Żubr” Lipno 11
95 lipnowski 162 PZŁ Wł Nr. 236 „Żbik” Toruń 9
96 lipnowski 176 PZŁ Wł Nr 55 „Dzik” Skępe 18
97 lipnowski 177 PZŁ Wł „Żerań” Warszawa 29
98 lipnowski 178 PZŁ Wł Nr 8 „Bażant” Lipno 11
99 lipnowski 179 PZŁ Wł Nr 144 „Żubr” Lipno 9
100 lipnowski 194 PZŁ Wł Nr 57 „Odyniec” Tłuchowo 14
101 lipnowski 195 PZŁ Wł Nr 57 „Odyniec” Tłuchowo 10
102 lipnowski 196 PZŁ Wł Nr 54 „Łoś” Lipno 27
103 lipnowski 197 PZŁ Wł Nr 58 „Szarak” Bobrowniki 14
104 lipnowski 198 PZŁ Wł Nr 58 „Szarak” Bobrowniki 41
105 lipnowski 211 PZŁ Wł Nr 224 „Ponowa” Włocławek 17
106 lipnowski 212 PZŁ Wł Nr 6 „Zys” Włocławek 8
107 lipnowski 213 PZŁ Wł Nr 59 „Szarak” Chełmica 33
108 lipnowski 214 PZŁ Wł Nr 224 „Ponowa” Włocławek 7

Powiat mogileński

109 mogileński 223 PZŁ By KŁ "Szarak" 3
110 mogileński 224 PZŁ By KŁ "Szarak" 18
111 mogileński 225 PZŁ By KŁ nr 9 "Gwardia" 20
112 mogileński 226 PZŁ By KŁ "Ostromecko Zdrój" 24
113 mogileński 227 PZŁ By KŁ "Knieja" 68
114 mogileński 242 PZŁ By KŁ "Szarak" 6
115 mogileński 243 PZŁ By KŁ "Gwardia" 44
116 mogileński 253 PZŁ By KŁ "Dzik" 8
117 mogileński 254 PZŁ By KŁ "Racjonalnego Łowiectwa" 101
118 mogileński 266 PZŁ By KŁ "Dzik" 17

Powiat nakielski

119 nakielski 107 PZŁ By KŁ "Leśnik" 35
120 nakielski 108 PZŁ By KŁ "Sokół" 19
121 nakielski 109 PZŁ By KŁ "Jeleń" 29
122 nakielski 123 PZŁ By KŁ "Noteć" 23
123 nakielski 124 PZŁ By KŁ "Noteć" 7
124 nakielski 125 PZŁ By KŁ "Hubertus" 9
125 nakielski 126 PZŁ By KŁ "Borek" 41
126 nakielski 143 PZŁ By KŁ "Sokół" 24
127 nakielski 155 PZŁ By KŁ "Kos" 17
128 nakielski 156 RDLP OHZ ZG PZŁ Szubin 57
129 nakielski 157 PZŁ By KŁ "Dąb" 63
130 nakielski 158 PZŁ By KŁ "Odyniec" 39
131 nakielski 172 PZŁ By KŁ "Warta" 14
132 nakielski 173 PZŁ By KŁ "Cyranka" 45
133 nakielski 174 PZŁ By KŁ "Gwardia" 19
134 nakielski 175 PZŁ By KŁ "Knieja" 11

Powiat radziejowski

135 radziejowski 236 PZŁ Wł Nr 25 „Rogacz” Osięciny 9
136 radziejowski 237 RDLP OHZ ZG PZŁ Rożniaty 11
137 radziejowski 238 RDLP OHZ ZG PZŁ Rożniaty 7
138 radziejowski 250 PZŁ Wł Nr 69 „Cyranka” Nowy Dwór 16
139 radziejowski 251 PZŁ Wł Nr 68 „Łany Kuj.” Radziejów 7
140 radziejowski 262 PZŁ Wł Nr 132 „Cyraneczka” Orle 19
141 radziejowski 263 PZŁ Wł Nr 216 „Przyjemność” Bydgoszcz 13
142 radziejowski 264 PZŁ Wł Nr 67 „Grzywacz” Radziejów 6
143 radziejowski 265 PZŁ Wł Nr 15 „Budowlani” Bydgoszcz 4

Powiat rypiński

144 rypiński 94 PZŁ Wł Nr 71 „Sokół” Rypin 13
145 rypiński 95 PZŁ Wł Nr 72 „Łoś” Rypin 15
146 rypiński 110 PZŁ Wł „Szarak” Golub Dobrzyń 8
147 rypiński 127 PZŁ Wł Nr 134 „Orzeł” Skrwilno 17
148 rypiński 128 PZŁ Wł Nr. 9 „Słonka” Rypin 5
149 rypiński 129 PZŁ Wł Nr 73 „Róg” Nadróż 8
150 rypiński 130 PZŁ Wł Nr 72 "Łoś" Rypin 18
151 rypiński 144 PZŁ Wł Nr 5 „Knieja” Skrwilno 13
152 rypiński 145 PZŁ Wł Nr 73 „Róg” Nadróż 9

Powiat sępoleński

153 sępoleński 34 PZŁ By KŁ "Szarak" 15
154 sępoleński 35 RDLP OHZ LP Lutówko 137
155 sępoleński 48 PZŁ By KŁ "Dzik" 52
156 sępoleński 55 PZŁ By KŁ "Knieja" 37
157 sępoleński 56 PZŁ By KŁ "Słonka" 47
158 sępoleński 57 RDLP OHZ LP Runowo 69
159 sępoleński 74 PZŁ By KŁ "Szarak" 31
160 sępoleński 75 PZŁ By KŁ "Leśnik" 37
161 sępoleński 89 PZŁ By KŁ "Sokół" 17
162 sępoleński 90 PZŁ By KŁ "Oręż" 35
163 świecki 2 PZŁ By KŁ "Hubertus" 20

Powiat świecki

164 świecki 3 PZŁ By KŁ "Przyjemność" 24
165 świecki 4 PZŁ By KŁ "Odnowa" 17
166 świecki 5 PZŁ By KŁ "Kos" 12
167 świecki 6 PZŁ By KŁ "Żubr" Warszawa 9
168 świecki 16 PZŁ By KŁ "Hubertus" 20
169 świecki 17 RDLP OHZ LP Dąbrowa 42
170 świecki 18 PZŁ By KŁ "Brzeziny" 68
171 świecki 19 PZŁ By KŁ "Wda" 27
172 świecki 20 PZŁ By KŁ "Szarłata" 64
173 świecki 26 PZŁ By KŁ "Bażant" 19
174 świecki 27 PZŁ By KŁ "Sokół" 20
175 świecki 28 PZŁ By KŁ "Wiarus" 11
176 świecki 39 PZŁ By KŁ "Pomorski Klub Myśliwski" 16
177 świecki 40 PZŁ By KŁ "Orzeł" 61
178 świecki 41 PZŁ By KŁ "Jenot" 18
179 świecki 42 PZŁ By KŁ "Przepiórka" 13
180 świecki 43 PZŁ By KŁ "Jenot" 14
181 świecki 44 PZŁ By KŁ "Wrzos" 16
182 świecki 52 PZŁ By KŁ "Cis" 19
183 świecki 53 PZŁ By KŁ "Wilga" 12
184 świecki 69 PZŁ By KŁ "Ponowa" 33
185 świecki 70 PZŁ By KŁ "Ponowa" 11
186 świecki 71 PZŁ By KŁ "Brekinia" 12

Powiat toruński

187 toruński 98 PZŁ To Darz Bór Toruń 19
188 toruński 99 PZŁ To Łoza Chełmża 8
189 toruński 114 RDLP OHZ ZG PZŁ Grodno 6
190 toruński 115 PZŁ To Zlot Toruń 6
191 toruński 116 PZŁ To Szarak Łążyn 8
192 toruński 134 PZŁ To WKŁ 235 OSA Toruń 18
193 toruński 135 PZŁ To Wieniec Toruń 32
194 toruński 136 PZŁ To Krzyżówka Toruń 17
195 toruński 137 PZŁ To Wieniec Toruń 20
196 toruński 138 PZŁ To Szarak Łążyn 22
197 toruński 139 PZŁ To Ostoja w Mierzynku 12
198 toruński 149 PZŁ To Bażant Czernikowo 23
199 toruński 150 PZŁ To Ostoja w Mierzynku 11
200 toruński 163 PZŁ To Zlot Toruń 22
201 toruński 164 PZŁ To Młodnik Złotoria 15
202 toruński 165 PZŁ To WKŁ 260 Odyniec Toruń 41
203 toruński 166 PZŁ To Tur Toruń 15
204 toruński 180 PZŁ To Głuszec Bydgoszcz 34
205 toruński 181 PZŁ To Bażant Czernikowo 21

Powiat tucholski

206 tucholski 1 PZŁ By KŁ "Kotlina" 13
207 tucholski 7 PZŁ By KŁ "Przepiórka" 18
208 tucholski 8 PZŁ By KŁ "Wieniec" 11
209 tucholski 9 PZŁ By KŁ "Wydra" 7
210 tucholski 10 PZŁ By KŁ "Borus" 19
211 tucholski 11 PZŁ By KŁ "Słonka" 34
212 tucholski 12 PZŁ By KŁ "Borowiak" 32
213 tucholski 21 PZŁ By KŁ "Budowlani" 18
214 tucholski 22 PZŁ By KŁ "Hubertus" 25
215 tucholski 29 RDLP OHZ LP Zamrzenica 62
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 2940
216 tucholski 30 PZŁ By KŁ "Szarak" 20
217 tucholski 31 RDLP OHZ LP Świt 41
218 tucholski 32 PZŁ By KŁ "Szarłata" 13
219 tucholski 33 PZŁ By KŁ "Kicz" 41
220 tucholski 45 PZŁ By KŁ "Szarak" 21
221 tucholski 46 RDLP OHZ LP Zamrzenica 81
222 tucholski 47 PZŁ By KŁ "Cis" 18
223 tucholski 54 PZŁ By KŁ "Biura Ochrony Rządu" 3

Powiat wąbrzeski

224 wąbrzeski 64 PZŁ To Darz Bór Toruń 13
225 wąbrzeski 65 PZŁ To Jedność Wąbrzeźno 32
226 wąbrzeski 66 PZŁ To Wieniec Wąbrzeźno 32
227 wąbrzeski 80 PZŁ To WKŁ 261 Orzeł Grudziądz 5
228 wąbrzeski 81 PZŁ To Leśników Darz Bór Toruń 59
229 wąbrzeski 82 PZŁ To Bażant Wąbrzeźno 20
230 wąbrzeski 97 PZŁ To Tur Toruń 17

Powuat włocławski

231 włocławski 216 PZŁ Wł Nr 109 „Orzeł” Włocławek 62
232 włocławski 217 PZŁ Wł Nr 108 "Darzbór" 26
233 włocławski 231 PZŁ Wł Nr 110 „Sęp” Włocławek 12
234 włocławski 232 PZŁ Wł Nr 110 „Sęp” Włocławek 13
235 włocławski 233 PZŁ Wł „Jawor” Warszawa 21
236 włocławski 234 PZŁ Wł Nr 135 „Łoś” Włocławek 14
237 włocławski 235 PZŁ Wł Nr 107 „KTRŁ” Włocławek 21
238 włocławski 245 PZŁ Wł Nr 159 „Bór” Włocławek 15
239 włocławski 246 PZŁ Wł Nr 159 „Bór” Włocławek 22
240 włocławski 247 PZŁ Wł Nr 7 „Bóbr” Kowal 28
241 włocławski 248 PZŁ Wł Nr 106 „Cyranka” Włocławek 30
242 włocławski 249 PZŁ Wł Nr 106 „Cyranka” Włocławek 12
243 włocławski 256 PZŁ Wł Nr 7 "Bóbr" Kowal 29
244 włocławski 257 PZŁ Wł Nr 109 „Orzeł” Włocławek 23
245 włocławski 258 PZŁ Wł Nr 10 „Sarna” Kłóbka 8
246 włocławski 259 PZŁ Wł Nr. 135 „Łoś” Włocławek 8
247 włocławski 260 PZŁ Wł Nr 111 „Przepiórka” Włocławek 23
248 włocławski 261 PZŁ Wł Nr 107 „KTRŁ” Włocławek 28
249 włocławski 267 PZŁ Wł Nr 146 „Kuropatwa” Lubień K. 10
250 włocławski 268 PZŁ Wł Nr 112 „Jeleń” Chodecz 20
251 włocławski 269 PZŁ Wł Nr 108 "Darzbór" 25
252 włocławski 270 PZŁ Wł „Jemioła” Warszawa 10
253 włocławski 271 PZŁ Wł Nr 4 „Bażant” Izbica Kujawska 7

Powiat żniński

254 żniński 171 PZŁ By KŁ "Szarak" 35
255 żniński 189 PZŁ By KŁ "Złoty Róg" 36
256 żniński 190 PZŁ By KŁ "Głuszec" 32
257 żniński 191 PZŁ By KŁ "Ryś" 20
258 żniński 192 PZŁ By KŁ "Bażant" 9
259 żniński 193 PZŁ By KŁ "Bielik" 14
260 żniński 206 PZŁ By KŁ "Rogacz" 21
261 żniński 207 PZŁ By KŁ "Miś" 62
262 żniński 208 PZŁ By KŁ "Szarak" 17
263 żniński 209 PZŁ By KŁ "Rogacz" 4
264 żniński 210 PZŁ By KŁ "Hubertus" 4
265 żniński 228 PZŁ By WKŁ Nr 201 "Czapla" 28
266 żniński 229 PZŁ By KŁ "Diana" 29
267 żniński 230 PZŁ By KŁ "Rogacz" 25
268 żniński 244 PZŁ By WKŁ Nr 201 "Czapla" 24

Rozporządzenie dotyczące odstrzału dzików.

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, WETGIW

Kiedy zakaz chowu klatkowego kur w Polsce?

Wideo

Materiał oryginalny: Ponad 6 tysięcy dzików do odstrzału w województwie kujawsko-pomorskim [lista obwodów łowieckich] - Włocławek Nasze Miasto

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3